Energy Life

Протеиновые батончики

«Кош шоколад» батончиги
Хит
Energy Life
«Кош шоколад» батончиги
409 сом
«Карамель жана үлпүлдөк күрүч» батончиги
Energy Life
«Карамель жана үлпүлдөк күрүч» батончиги
409 сом
«Кокос» батончиги
Energy Life
«Кокос» батончиги
409 сом
«Жаңгак кошулган пралине» батончиги
Energy Life
«Жаңгак кошулган пралине» батончиги
409 сом

Фруктовые сладости

Energy Life «Курма MIX» жемиш батончиктери
Energy Life
Energy Life «Курма MIX» жемиш батончиктери
3 даамдын ассортименти
180 сом
Energy Life «Шоколаддуу MIX» батончиктери
Energy Life
Energy Life «Шоколаддуу MIX» батончиктери
4 даамдын ассортименти
235 сом
Алма жана гуава менен Energy Life жемиш пастиласы
Energy Life
Алма жана гуава менен Energy Life жемиш пастиласы
Тропикалык керемет
65 сом
Алма жана апельсин менен Energy Life жемиш пастиласы
Energy Life
Алма жана апельсин менен Energy Life жемиш пастиласы
Майрамдын даамы
65 сом