Energy Life

Протеин батончиктери

«Кокостуу раф» батончиги
Жаңылык
Energy Life
«Кокостуу раф» батончиги
420 сом
«Шоколаддуу брауни» батончиги
Жаңылык
Energy Life
«Шоколаддуу брауни» батончиги
420 сом
«Туздалган карамель жана жер жаңгак» батончиги
Жаңылык
Energy Life
«Туздалган карамель жана жер жаңгак» батончиги
420 сом
«Мисте тарты» батончиги
Жаңылык
Energy Life
«Мисте тарты» батончиги
420 сом
«Кокос» батончиги
Energy Life
«Кокос» батончиги
409 сом

Фруктовые сладости

Energy Life «Курма MIX» жемиш батончиктери
Energy Life
Energy Life «Курма MIX» жемиш батончиктери
3 даамдын ассортименти
180 сом
Energy Life «Шоколаддуу MIX» батончиктери
Energy Life
Energy Life «Шоколаддуу MIX» батончиктери
4 даамдын ассортименти
235 сом