Energy Life

Протеин батончиктери

«Кокостуу раф» батончиги
Energy Life
«Кокостуу раф» батончиги
420 сом
«Шоколаддуу брауни» батончиги
Хит
Energy Life
«Шоколаддуу брауни» батончиги
420 сом
«Туздалган карамель жана жер жаңгак» батончиги
Energy Life
«Туздалган карамель жана жер жаңгак» батончиги
420 сом
«Мисте тарты» батончиги
Energy Life
«Мисте тарты» батончиги
420 сом

Фруктовые сладости

Energy Life «Курма MIX» жемиш батончиктери
Energy Life
Energy Life «Курма MIX» жемиш батончиктери
3 даамдын ассортименти
180 сом
Energy Life «Шоколаддуу MIX» батончиктери
Energy Life
Energy Life «Шоколаддуу MIX» батончиктери
4 даамдын ассортименти
235 сом