Кермелердин алдын алуу үчүн Lifting сывороткасы
Жаңылык
3D SLIM cosmetics
Кермелердин алдын алуу үчүн Lifting сывороткасы
690 сом
Жылытуучу целлюлетке каршы Hot гели
3D SLIM cosmetics
Жылытуучу целлюлетке каршы Hot гели
910 сом
Муздатуучу целлюлитке каршы Cold крем-гели
3D SLIM cosmetics
Муздатуучу целлюлитке каршы Cold крем-гели
910 сом