Коктейли

UP2U Cocktail Vanilla
UP2U
UP2U Cocktail Vanilla
Теңдемделген тамактануу
4200 сом
UP2U Cocktail Chocolate
UP2U
UP2U Cocktail Chocolate
Теңдемделген тамактануу
4200 сом

Суперфуды

UP2U Superfood Gold
UP2U
UP2U Superfood Gold
Суперфуды
395 сом
UP2U Superfood Green
UP2U
UP2U Superfood Green
Суперфуддар
395 сом
UP2U Superfood Fiber
UP2U
UP2U Superfood Fiber
Суперфуды
395 сом
UP2U Superfood Seed
UP2U
UP2U Superfood Seed
Суперфуды
395 сом

Топпинги

UP2U КУЛПУНАЙ кургак топпинги
Жаңылык
UP2U
UP2U КУЛПУНАЙ кургак топпинги
270 сом
UP2U Topping Kiwi-Mint
UP2U
UP2U Topping Kiwi-Mint
Вкусовой топпинг
395 сом
UP2U Topping Raspberry
UP2U
UP2U Topping Raspberry
Вкусовой топпинг
395 сом
UP2U Topping Cherry
UP2U
UP2U Topping Cherry
Даам топпинги
395 сом